Posted on

The Escape of the Seven ซีรีส์ระทึกขวัญจากผู้สร้าง The Penthouse ที่ไม่ควรพลาด

เตรียมเสียสติกันอีกครั้ง สำหรับแฟนซีรีส์เกาหลีที่ชื่นชอบสไตล์ “The Penthouse” หลังสร้างปรากฏการณ์ถล่มเรตติ้งต่อเนื่องถึง 3 ซีซั่น ขึ้นแท่นหนึ่งในซีรีส์ที่มียอดผู้ชมสูงสุดในรอบหลายปี ล่าสุดมือเขียนบทอย่าง “คิมซุนอก” ขอแท็กทีมผู้กำกับ “จูดงมิน” กลับมาท้าทายอารมณ์คนดูอีกรอบกับผลงานใหม่อย่าง “The Escape of the Seven” 

ซีรีส์ทริลเลอร์พล็อตสุดหวือหวา เรื่องราวของ 7 คนแปลกหน้าที่ต้องมาเกี่ยวพันกัน หลังการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา ของเด็กสาวคนหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนล้วนปกปิดความจริงบางอย่างเอาไว้ ซึ่งแอบแฝงไปด้วยความเหี้ยม ความชั่วร้าย และความอำมหิตในระดับที่ใครก็คาดไม่ถึง และที่ยิ่งกว่านั้น คือพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับการลงทัณฑ์จากสวรรค์ ที่อาจทำให้ไม่มีใครรอด ไปจากคำลวงในครั้งนี้

The Escape of the Seven ซีรีส์ระทึกขวัญจากผู้สร้าง The Penthouse ที่ไม่ควรพลาด

Posted on

Stressful & Spooky – StyleCaster

Your horoscope for the week of October to if full of confusion, enchntment, n wkwrness. Luckily, the first week of the spookiest month of the yer is lso breeing groun for inspirtion.

As the week begins with energetic Mrs forming quincunx with errtic Urnus, you my feel restless n possibly even stgnnt. In strology, quincunx inictes tht two plnets hve bsolutely nothing in common with ech other t the moment, creting n uncomfortble mix. An s logicl Mercury opposes isorienting Neptune by October , communiction my come with mlfunctions. Luckily, this trnsit coul lso le to unexpecte visions, intuitive ownlos, n spiritul connections tht lst, especilly s Mercury forms trine with eye-opening n trnsformtive Pluto on October . This energy will show you eeper truths, but give you the mbition to mke the impossible possible. However, keep in min tht flirttious Venus will lso quincunx remy Neptune, keeping the romntic sprks to minimum.

As Mercury enters clever n coquettish Libr on October , it will bring more reltionship-oriente vibe to your methos of plnning n executing. However, let’s not forget the South Noe of Krm is lso moving through Libr, which mens tht converstions relte to the pst re soon to unfol. Be prepre to eventully sy wht nees to be si. However, wkwrness ensues s Mercury immeitely forms quincunx with inhibiting Sturn, which my encourging you to sty tight-lippe ue to fer of sying the wrong thing. Keep in min tht not responing cn crete even more problems n simple “I on’t know right now,” cn be better thn no nswer t ll.

How the Plnets Will Affect Your Zoic Sign This Week

Here’s wht you cn expect from the upcoming week, ccoring to your sun n/or rising sign (n seriously, you’re missing out if you on’t re these horoscopes for your rising sign):

 • Aries

  This week, romntic connection is possible.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in Virgo mking semisextile to Venus in Leo n your house of fun. You only wnt to hve fun toy. Toy is bout resting on the sof n tking your time. It’s bout svoring your mel n wtching movie ll the wy through the creits. Aries, your spee toy is bout mosey.

  Mercury in Virgo trines Pluto in Cpricorn n your house of creer on Tuesy, October . You feel rechrge n rey to go. An tht coul men focusing on your job or sie business. Aries, you cn be very prouctive toy, solving problems n focusing your energy to get something one. If you hve strightforwr list of things to o, you cn check them off with no trouble. But if something is mystery or nees little extr work, you coul fin yourself going own rbbit hole n iscovering ll kins of things. Re your full monthly horoscope here.

 • Turus

  This week, you’re uncovering importnt informtion.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in Virgo mking semisextile to Venus in Leo n your house of home n fmily. Toy, you’re content to sty home. The worl might be offering lots of ifferent things to o, but you wnt to put on some fleece n wtch mrthon of TV. Turus, you’re moving t hlf spee.

  Mercury in Virgo trines Pluto in Cpricorn n your house of euction on Tuesy, October . Whether or not you’re in school, you’re energize to lern something. You might fin yourself running through tutorils n bsorbing informtion like sponge. Turus, you might lso be intereste in philosophy, comprtive religion, or some other eep topic. An now everything is interesting s you pick up fcts n mke importnt connections. Re your full monthly horoscope here.

 • Gemini

  This week, sking cn get you lot.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in Virgo mking semisextile to Venus in Leo n your house of interesting ctivities. Toy, you’re looking for something tht is s esy s sleing own hill without hving to climb the hill to o it gin. Gemini, you’re looking to cost.

  Mercury in Virgo trines Pluto in Cpricorn n your house of resources from others on Tuesy, October . Toy, you’re very persusive. Other people listen n often o wht you sy. Now is the time to sk for wht you wnt. Choose the person who hs the resources you’re looking for. This coul be finncing for project, knowlege of how to o it, or help with technicl spect. Gemini, this is your time to sk becuse you coul get wht you wnt. Re your full monthly horoscope here.

 • Cncer

  This week, you’re mking eeper connection.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in Virgo mking semisextile to Venus in Leo n your house of money. Toy, you might use money to sve time n energy. You coul hire mi service, py your kis to o the lunry, or hve ll your mels for the y elivere so you on’t hve to cook or clen. Cncer, you might be fining better wy to o things.

  Mercury in Virgo trines Pluto in Cpricorn n your house of reltionships on Tuesy, October . Toy, you might be probing into your reltionship quite eeply. You coul be looking t your prtner vi counseling or interesting questions bout their pst, feelings, hopes, n rems. Cncer, you might look t your own motivtions for being in the reltionship n wht it brings you. In this process, you cn feel more connecte to this person n gin gret insights bout yourself. Re your full monthly horoscope here.

 • Leo

  This week, you’re notice by mny.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in Virgo mking semisextile to Venus in your own sign of Leo n your house of personl chrism. Leo, you shine toy. You hint tht you wnt something, n someone runs to get it for you. This is goo y to be in the public eye.

  Mercury in Virgo trines Pluto in Cpricorn n your house of work on Tuesy, October . No mtter wht is pile on your esk, you cn get it one. Problems tht seeme insurmountble now just open up n revel the solution. This is goo y to tckle ifficult things, complex computtions, n convolute communictions. Leo, you cn unrvel it ll. Give yourself some privte time n you cn mke gret progress. Re your full monthly horoscope here.

 • Virgo

  This week, you’re exploring new pths.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in your own sign of Virgo mking semisextile to Venus in your house of solitue n quiet. Toy, you wnt to withrw from the worl. You wnt to put on set of hephones n escpe. Virgo, you might go into the wilerness n commune with nture where there is quiet n pece.

  Mercury in Virgo trines Pluto in Cpricorn n your house of romnce n venture on Tuesy, October . You coul mke connection with someone through boy lnguge. You coul mirror wht they o so they feel more ttrcte to you. Virgo, you might notice their eye movements n when they’re thinking of the pst or future, or how they cross their legs n whether they’re moving towr or wy from you. Toy, you cn use psychology to fin love. Re your full monthly horoscope here.

 • Libr

  This week, you’re fining your personl style.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in Virgo mking semisextile to Venus in Leo n your house of frienships. You might skip your chores toy so tht you cn spen some time with friens. Wht strts s n hour might turn into n entire fternoon of enjoyble converstion n ctching up. Toy, be open to chnge of plns.

  Mercury in Virgo trines Pluto in Cpricorn n your house of wellings on Tuesy, October . Libr, you might be hunting for n item you lost when you ecie to reorgnize your closet, kitchen, or perhps the whole house. You coul be seize with esire to eclutter by touching ech item. You might lphbetize your spices. You might color coe your closet. An you’re likely to fin the item you were looking for in the process. Re your full monthly horoscope here.

 • Scorpio

  This week, you gin specil unerstning.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in Virgo mking semisextile to Venus in Leo n your house of reputtion. Toy, you coul get some unexpecte publicity. Scorpio, you might be in the bckgroun when someone is shooting vieo or news story. You might be interviewe n fin out you’re on TV. You coul receive n invittion to be on someone’s pocst.

  Mercury in Virgo trines Pluto in Cpricorn n your house of mentl ctivities n clcultions on Tuesy, October . Toy, you’re willing to ig until you fin n nswer. You re ble to gin eep unerstning of topic. If you’re in school, you might be crmming for test or reserching pper. Scorpio, this spect is lso quite goo for mysticl stuies s well. This is time to elve into your strology chrt, plmistry, or numerology. You cn uncover secrets bout yourself n others toy. Re your full monthly horoscope here.

 • Sgittrius

  This week, your clcultions re correct.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in Virgo mking semisextile to Venus in Leo n your house of venture. Toy, you might hve renezvous with your sweethert, Sgittrius. You coul hve romntic lunch followe by elightful fternoon of fun. If you’re looking for love, go to plces where you cn meet new people toy.

  Mercury in Virgo trines Pluto in Cpricorn n your house of money on Tuesy, October . Toy, you’re mth whiz. You might be ble to figure out your buget, mortize your lons, n come up with pln to chnge your finncil picture. Sgittrius, you coul implement ebt snowbll so you cn be ebt-free, or you might be ggressively sving to buy house. Toy, you cn strt finncil pln. Re your full monthly horoscope here.

 • Cpricorn

  This week, you coul trnsform something.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in Virgo mking semisextile to Venus in Leo n your house of intimte connections. Cpricorn, you might hve list of chores in min, but your sweethert coul hve other plns. You might fin yourself stying in be much longer thn you thought. If you’re looking for love, tke ifferent pth toy n you coul run into gret new connection.

  Mercury in Virgo trines Pluto in your own sign of Cpricorn n your house of confience on Tuesy, October . Cpricorn, you shoul be in chrge toy. You know the nswers, you cn see things clerly, n your brin is working t pek performnce. This is the time to tell your supervisor tht you wnt the extr responsibility or the promotion. An if you’re looking for new job, this is n excellent y to post your resume, hve n interview, or negotite n offer. Re your full monthly horoscope here.

 • Aqurius

  This week, you’re gining importnt knowlege.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in Virgo mking semisextile to Venus in Leo n your house of reltionships. Toy, you’ll nee to be ptient with your prtner. They might not be on time, or they might be rgging their feet to get out of the house. At the sme time, you coul feel istrcte n not very focuse on them. Aqurius, if you’re meeting someone new toy, ouble-check your loction or you coul en up in the wrong plce.

  Mercury in Virgo trines Pluto in Cpricorn n your house of the unconscious on Tuesy, October . Toy is goo y to ri yourself of some unconscious bis or reprogrm your subconscious min through ffirmtions, biofeebck, or some form of therpy. This is goo y to get hypnotize to stop b hbit. Aqurius, if you’re the prctitioner, you coul get some gret new clients toy. Re your full monthly horoscope here.

 • Pisces

  This week, you’re getting things together.

  The week begins on Suny, October , with Mercury in Virgo mking semisextile to Venus in Leo n your house of helth n well-being. Toy, you nee to tke personl y. If you on’t hve other obligtions, block out the whole y to spen in your slippers n pjms. Pisces, fin someone to work your shift if you cn. You nee some quiet time.

  Mercury in Virgo trines Pluto in Cpricorn n your house of community n orgniztions on Tuesy, October . You re powerhouse toy, n if you’re involve in n orgniztion, you cn help tht orgniztion pull together funriser or membership rive in recor time. You hve gret ies toy, yet you lso hve the mentl flexibility to listen to other people’s thoughts n incorporte their ies into the mster pln. Pisces, this is goo y to o something gret. Re your full monthly horoscope here.

Posted on

Cartoon: 1 October, 2023 – Newspaper

Moving forward

Updated 29 Sep, 2023

It is hoped that the ECP followed the set rules diligently while demarcating constituency boundaries.

Pipeline in stasis

Updated 30 Sep, 2023

If finding dollars to fund the scheme is difficult, alternative currencies can be used.

Playing in India

Updated 29 Sep, 2023

WITH visa issues resolved, and after slight alterations in travel plans, Pakistan’s cricket team finally touched…

Accruing more debt

Updated 28 Sep, 2023

We are in midst of the worst, longest economic crisis because of lavish lifestyles of powerful interests.

Israeli normalisation

28 Sep, 2023

OVER the past few weeks, there have been many reports prophesising the impending normalisation of ties between Saudi…

Kandhkot tragedy

28 Sep, 2023

THE tragic incident that unfolded yesterday in Sindh’s Kandhkot tehsil, leading to the deaths of at least nine…

Posted on

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี A Time Called You (เวลาเพรียกหาเธอ) 2023

ซีรีส์เกาหลีเรื่อง A Time Called You (เวลาเพรียกหาเธอ) เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกลึกลับ ดัดแปลงจากซีรีส์ทางโทรทัศน์ของไต้หวันเรื่อง Someday or One Day ออกฉายทาง Netflix เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ความยาว 12 ตอน

A Time Called You มีชื่อเรื่องภาษาไทย เวลาเพรียกหาเธอ เขียนบทโดย คิมจินวอน นักแสดงนำเรื่องนี้ได้แก่ อันฮโยซอบ จอนยอบิน และ คังฮุน ออกฉายทาง Netflix  8 กันยายน 2566 นี้

A Time Called You เวลาเพรียกหาเธอโปสเตอร์ A Time Called You


เรื่องย่อ A Time Called You เวลาเพรียกหาเธอ

A Time Called You เวลาเพรียกหาเธอ ผลงานรีเมคจากซีรีส์ไต้หวันสุดซึ้ง เกี่ยวกับหญิงสาวที่โศกเศร้าจากการสูญเสียชายหนุ่มผู้เป็นที่รัก และได้เดินทางย้อนอดีตไปในปี 1998 ที่เธอตื่นขึ้นมากลายเป็นเด็กนักเรียนมัธยม และได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่หน้าเหมือนแฟนหนุ่มที่จากไปของเธอ และเข้าไปพัวพันกับความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าอย่างไม่ได้ตั้งใจ


นักแสดง ซีรีส์ A Time Called You 

A Time Called You

อันฮโยซอบ รับบทเป็น ชีฮอน และ กูยอนจุน 

ชีฮอน (รับบทโดย อันฮโยซอบ) เพื่อนร่วมชั้นของมินจู มีหน้าตาเหมือนกันกับ กูยอนจุน (รับบทโดย อันฮโยซอบ) คนรักของจุนฮีที่เสียชีวิตไป

A Time Called You

จอนยอบิน รับบทเป็น ฮันจุนฮี / ควอนมินจู

ฮันจุนฮี (รับบทโดย จอนยอบิน) หญิงสาวที่สูญเสียคนรักไปอย่างกะทันหัน เธอยังคงคิดถึงเขาอยู่เสมอ จนกระทั่งวันหนึ่ง เธอได้ย้อนเวลากลับไปในปี 1998 และพบว่าตัวเองเป็น ควอนมินจู (รับบทโดย จอนยอบิน) นักเรียนมัธยมปลายที่หน้าตาเหมือนกันกับเธอ แต่นิสัยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

A Time Called You

คังฮุน รับบทเป็น จองอินกยู

จองอินกยู (รับบทโดย คังฮุน) เขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายเพื่อนสนิทของชีฮอน (รับบทโดย อันฮโยซอบ) และแอบชอบควอนมินจู (รับบทโดย จอนยอบิน) มาตั้งแต่เด็ก


ตัวอย่าง A Time Called You

นอกจากนี้ Netflix ยังได้ปล่อยเพลงประกอบซีรีส์ “Beautiful Restriction” ผลงานของศิลปิน คิมจงซอ ในปี 1996 ที่ได้ NewJeans มาร้องคัฟเวอร์ และถือเป็นการร้องเพลงประกอบซีรีส์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของพวกเธออีกด้วย ซีรีส์ A Time Called You สามารถรับชมได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Netflix

เพลงประกอบซีรีส์ A Time Called You

 

Posted on

Weekly Horoscope (02-08 Oct):यह सप्ताह सभी के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल – Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 02- 08 Oct 2023 Know Predictions Of All Zodiac Signs

मेष 
मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने करियर-कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे लेकिन इन अवसरों को भुनाने के लिए आपको अपने समय और अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करने के साथ अभिमान और आलस्य से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आज का काम कल पर छोड़ने की आदत से आपको बचना होगा, अन्यथा बनते काम बिगड़ जाएंगे। इस दौरान अपने खान-पान और दिनचर्या सही रखें और लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की कोशिश करें।

सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले आपका उत्तरार्ध थोड़ा उठापटक वाला रह  सकता है। इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक दोड़भाग करनी पड़ सकती है। इस दौरान किसी काम में शार्टकट लेने की कोशिश न करें, अन्यथा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान नियम कानून का भी उल्लंघन करें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान अपने कागज संबंधी काम पूरे करके रखें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करने या फिर पूजा-पाठ में शामिल होने की संभावना बनेगी। प्रेम संबंध में अनुकूलता रहेगी।  लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवनसाथी के सामंजस्य एवं प्रेम बना रहेगा।

उपाय: प्रतिदिन हनुमत उपासना करें तथा हनुमान चालीसा का बार पाठ करें। 

वृषभ
वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस सप्ताह आपको किसी कार्य विशेष में बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे। पूरे सप्ताह आपको अपने इष्टमित्रों, सीनियर और परिजनों का सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। ऐसे में आप अपने सोचे हुए काम को सही समय में करने में पूरी तरह से काम करेंगे। नौकरीपेशा लोगों की अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। किसी योजना या व्यक्ति विशेष के पास फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। इस दौरान न सिर्फ आपको वित्तीय लाभ होगा बल्कि आपकी प्रसिद्धि भी चरम सीमा पर रहेगी। आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आपके पद में बढ़ोत्तरी या बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

इस दौरान आपके भीतर गजब का उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास रहेगा, जिसकी बदौलत आप किसी बिना किसी हिचकिचाहट के जोखिम या खतरे भरे काम को बड़ी आसानी से कर जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार में खासा लाभ मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान भूमि-भवन या पैतृक संपत्ति कार्य पर आपका पूरा फोकस रहेगा। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। 

उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और गायत्री मंत्र का पाठ करें। 

मिथुन 
मिथुन राशि के जातकों के इस सप्ताह अधूरे काम पूरे होंगे। व्यक्ति विशेष की मदद से बीते लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान होगा। इस सप्ताह से आर्थिक समस्याएं धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी। आपको सौभाग्य का सहयोग धीरे-धीरे ही सही लेकिन मिलता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सुख की दृष्टि से समय मध्यम फलकारी है। ऐसे में रिश्ते-नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए बात-व्यवहार में सावधानी बरतें। सप्ताह के पूर्वार्ध में भाई अथवा बहन के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, हालंकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक स्वजनों के साथ उपजी गलतफहमियां किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से दूर हो जाएंगी और एक बार फिर आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे।

सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों के कामकाज में बदलाव हो सकता है। आपको नई जिम्मेदारी मिलने अथवा तबादले के योग बनेंगे। कारोबार की दृष्टि से यह समय शुभ साबित होगा। व्यवसाय से जुड़ी की गई कोई बड़ी डील आपके लिए गुडलक का कारण बनेगी। कारोबार के संबंध में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध में आ रही बाधाएं दूर होंगी। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए विवाह की मंजूरी दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। 

उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा दूर्वा चढ़ाकर करें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। 

कर्क
कर्क राशि के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होने वाला है। इस सप्ताह परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। यदि आप विदेश में करियर या कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें कुछेक बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको धन का लेनदेन बेहद सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी अन्यथा आपको जरा सी लापरवाही के चलते बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको किसी तरह का गुप्त तनाव परेशान करेगा। इस दौरान कार्यस्थल पर आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके कामकाज में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं।

इस सप्ताह आपको लोगों की छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए अन्यथा आपको परेशान होना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस दौरान मुंहफट अथवा अशिष्ट बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए अन्यथा आपके अपने आप से रूठकर छिटक सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार के उतावलेपन से बचें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें अन्यथा आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। संबंध टूट भी सकते हैं। जीवनसाथी की सेहत आपकी चिंता का कारण बनी रहेगी। 

उपाय: प्रतिदिन लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर हनुमत उपासना करें तथा जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करें। 

सिंह 
सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में करने से बचना चाहिए अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी मुश्किलें हो या फिर घर-परिवार से जुड़ी कोई परेशानी उसका हल निकालते समय आपको दिल के साथ दिमाग का भी प्रयोग करना होगा। इस कूटनीति से कार्य करना चाहिए। भले ही यह आपके स्वभाव में न हो लेकिन फिर भी आपको इसे अपनाना होगा अन्यथा आपके दिल को गहरी चोट लग सकती है। हालांकि जीवन में परेशानी या फिर कहें स्वजनों के विरोध की स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के अंत तक चीजों में सकारात्मक बदलाव होता नजर आएगा। ऐसे में आपको भविष्य में शुभ फल की चिंता लिए हुए सही रास्ते पर बने रहने का प्रयास करना चाहिए।

सप्ताह के मध्य में आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति अथवा भूमि-भवन के चक्कर में कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान अनचाहे खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी के सामने अपने दिल की बात रखना चाहते हैं तो आपको उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें और उसकी जरूरतों का ध्यान रखें। 

उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में रोली, अक्षत और लाल रंग का पुष्प डालकर अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 

कन्या 
कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों का खूब ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान घर-गृहस्थी से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी भी आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। स्वयं की सेहत के साथ घर की किसी बुजुर्ग महिला का खराब स्वास्थ्य आपकी मानसिक परेशानी का कारण बनेगा। इस दौरान आपके सिर पर कुछेक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में धन का लाभ तो होगा लेकिन खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी।

आर्थिक और मानसिक चिंता के बीच आपको समय-समय पर थोड़ा ही सही लेकिन भाग्य का सहयोग भी मिलता रहेगा। जैसे कठिन समय में आपके अपने आपके साथ खड़े रहेंगे। जीवनसाथी संबल बनेगा। लव पार्टनर की मदद से आप अपनी परेशानियों को काफी हद तक कम करने में कामयाब भी होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में सन्तान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपके जीवन के दुख कम होंगे और आपका परिवार और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। 

उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर करें तथा शुक्रवार के दिन कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 

तुला 
तुला राशि के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले ज्यादा बेहतर और ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। इस सप्ताह आप जिस काम में हाथ लगाएंगे और उसमें फायदा और सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। नौकरीपेशा लोगों पर उनके बॉस पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उनके कामकाज की तारीफ होगी। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगी। इस दौरान परिवार के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। अचानक से स्वजनों के साथ पिकनिक या पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। किसी पर्यटन अथवा धार्मिक क्षेत्र की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं मनोरंजक साबित होगी।

नौकरीपेशा लोग परिश्रम और प्रयास की बदौलत कार्यक्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कारोबार में खासा लाभ होगा और बाजार में तुला राशि के जातकों की धाक बढ़ेगी। यदि आप लंबे समय से किसी अच्छे रोजगार की तलाश में थे आपकी यह चाह इस सप्ताह के अंत तक पूरी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी मित्र विशेष की मदद से कोई नया हुनर सीखने या फिर किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। रिश्तों में मजबूती आएगी और आपसी स्नेह और विश्वास बढ़ेगा। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। 

उपाय: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करें तथा शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।

वृश्चिक 
वृश्चिक राशि से जुड़े लोगों को इस सप्ताह की करियर-कारोबार अथवा निजी कार्यों के लिए खूब यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद, लाभप्रद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। यात्रा के दौरान आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से भविष्य में लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह सत्ता-सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद से अपने अधूरे काम को पूरा करने में कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में आप निजी संबंधों के प्रति ज्यादा लगाव रखेंगे। इस दौरान आपकी अपने लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ सकती हैं। आपका प्रेम संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका लव पार्टनर आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकता है। इस दौरान आपकी पुरानी व लंबित पड़ी किसी बड़ी समस्या का संतोषप्रद समाधान निकल आएगा। आपके इष्टमित्र आपकी अधूरी योजनाओं को पूरा करने तथा आपके सिर पर बने बोझ को हल्का करने में खुले दिल से मदद करेंगे। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्त्रार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है, ऐसे में कोई भी बड़ी डील या निर्णय इसी दौरान करें। 

उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में पान और गुड़ चढ़ाकर श्री सुंदरकांड का पाठ करें। 

धनु
धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद साबित होने वाला है। आप अपने कार्यक्षेत्र में खूब मेहनत करते हुए खुशियां और मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके परिश्रम और प्रयास की सीनियर तारीफ करेंगे। कामकाजी महिलाओं का न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर के भीतर मान-सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में कामकाज के सिलसिले में लंबी यात्राएं हो सकती हैं। खास बात यह कि यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। इस दौरान आपको अपने लव पार्टनर अथवा जीवनसाथी से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप अपने प्रेम संंबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपके परिजन इस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा सकते हैं।

सप्ताह के उत्तरार्ध में घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा और आपका अधिकांश समय परिजनों के साथ हंसी-खुशी बीतेगा। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में मनचाही सफलता से आपके उत्साह में बढ़ोतरी होगी। आप सप्ताह के अंत तक बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं, जिससे आपकी बाजार में धाक बढ़ेगी। कामकाज और पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा सप्ताह शुभ एवं फलप्रद बना हुआ है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें सप्ताह के अंत तक दूर हो सकती हैं।

उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। 

मकर
मकर राशि वाले जातक यदि इस सप्ताह अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करके चलते हैं तो न सिर्फ उनके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे बल्कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। यह सप्ताह परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह के अंत तक उन्हें कोई सुखद समाचार मिल सकता है। यदि आप विदेश में अपना करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आ रही दिक्कतें आपको स्वत: दूर होती हुई नजर आएंगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ एवं फलप्रद बना हुआ है। इस दौरान आपके पास पर्याप्त धनागम के योग बन रहे हैं।

व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाजार में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। नौकरीपेशा वर्ग के लिए भी समय अत्यंत ही शुभ है। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। उनकी राह में रही अड़चनें दूर होंगी तो वहीं पहले से नौकरी कर रहे लोगों के कामकाज से उनके सीनियर खुश नज़र आएंगे। इस दौरान इस दौरान आपका नेतृत्वकारी गुण और फैसले लेने की क्षमता आपको दूसरों से अलग और बेहतर दिखाएंगी। आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपके कार्यकुशलता का लोहा मानेंगे। इस दौरान आप अपनी लव लाइफ पर पूरा फोकस करें और आपकी कोशिश अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाने की रहेगी। सप्ताह के अंत में आप परिवार की सुख-सुविधा से जुड़ी कोई बड़ी चीज का क्रय कर सकते हैं, जिससे घर में खुशियों का महौल बना रहेगा। 

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाकर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। 

कुंभ
कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह अपने घर-परिवार की खुशियों और कार्यक्षेत्र में तमाम तरह की उपलब्धियों के खूब सपने संजोएंगे, लेकिन उनमें से कुछ पूरे होते हुए तो कुछेक में बाधाएं आती हुई नजर आएंगी। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह सुखमय जीवन जीने के लिए पारिवारिक कलह से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप न सिर्फ घर बल्कि बाहर लोगों की छोटी-मोटी बातों को तूल न दें और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखें। यदि आप किसी परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं तो उसमें मनचाहा परिणाम पाने के लिए आपको अथक परिश्रम और प्रयास करना होगा।

सप्ताह के मध्य में घर-परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत के कारण आपको मानसिक एवं आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यह समय आपकी सेहत के भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ऐसे में इस दौरान मौसमी अथवा पुरानी बीमारी के उभरने को लेकर सतर्क रहें। इस सप्ताह वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं अन्यथा चोट-चपेट लगने की आशंका है। कुंभ राशि की लव लाइफ में इस सप्ताह  कुछेक अड़चनें आ सकती हैं। इस सप्ताह किसी व्यक्ति विशेष के चलते आपके संबंधों में दरार तक आ सकती है। ऐसे में किसी दूसरे की बातों में न आकर संवाद से एकदूसरे की गलतफहमियों को दूर करें। कुंभ राशि से जुड़ी कामकाजी महिलाओं को सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। 

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को झंडी और बूंदी चढ़ाएं तथा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का सात बार पाठ करें। 

मीन
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मानसिक उलझनों को लिए रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में आने वाली अड़चनों को लेकर आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। इस दौरान आपको अपने सीनियर और जूनियर से कम सहयोग मिल पाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कुछ विपरीत फल प्रदान करने वाला बना हुआ है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिजनों की सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। इस दौरान आप मौसमी बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। जिसके चलते आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। वाहन बेहद सावधानी के साथ चलाएं अन्यथा चोट-चपेट लगने की आशंका है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है।

पारिवारिक दृष्टि से समय उतार-चढ़ावपूर्ण बना हुआ है ऐसे में स्वजनों के साथ बात-व्यवहार करते समय सावधानी बरतें और किसी को कटु वचन न कहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना चाहिए अन्यथा आपको अपने सीनियर की डांट खानी पड़ सकती है। इस दौरान आपकी चल-अचल संपत्ति और निजी मामलों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए जरा ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। भूमि-भवन या किसी दूसरे प्रकार के विवाद को कोर्ट-कचहरी ले जाने की बजाय बातचीत के माध्यम से दूर करना उचित रहेगा। प्रेम संबंध में भी सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और रिश्तों की मर्यादा बनाए रखें। 

उपाय: प्रतिदिन केले के पेड़ को जल दें और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

Posted on

Hindu outfit burns copy of TOI newspaper to protest against its Hinduphobic cartoon on Ujjain rape

On Saturday, September 30, the Hindu outfit Hindu Chetana Sewa Samiti held a massive protest against the Times of India (TOI) which recently targeted the Hindu religion through its cartoon on the Ujjain rape crime. The members of the Hindu organisation gathered at the Madhavganj railway station in Vidisha, Madhya Pradesh and burnt TOI newspaper copies in a show of rage against the publication.

Hindu Chetana Sewa Samiti sought action against the Times of India Editor and its chief cartoonist Sandeep Adhwaryu for the blatant display of Hinduphobia through the cartoon on the Ujjain rape case. It warned of a statewide ban against TOI circulation if strict legal action is not taken by the state authorities against the publication.

Hindu Chetana Sewa Samiti members protest against TOI in Vidisha, Madhya Pradesh

The founder of the committee, Rampal Singh Rajput, condemned the insensitive way in which the minor rape victim was depicted in the cartoon and also lambasted the cartoonist for portraying Hindus in poor light. He warned that the Hindu outfit would continue to protest throughout the state if appropriate action is not taken against the publication.

Hindu Chetana Sewa Samiti members protest against TOI in Vidisha, Madhya Pradesh

Meanwhile, Hindu Chetana Sewa Samiti District President Nitin Sirbhaiya also stated that a case should be filed against cartoonist Sandeep Adhwaryu and the director of The Times of India should apologize.

The controversy erupted after TOI’s Chief Cartoonist Sandeep Adhwaryu posted a cartoon he drew a day after the horrific case of rape of a 12-year-old girl came to the fore from Madhya Pradesh’s Ujjain city. The cartoon showed Hindus worshipping a cow while the girl walked with injuries seeking help from the locals in Ujjain.

Times of India cartoon on the Ujjain case

In the cartoon, what Sandeep essentially represented was not the angst of the girl or the apathy of the society – he represented how Hindus were busy worshipping a cow they consider their mother, while their daughter – a Hindu girl – roamed bleeding, brutalised and helpless.

However, the cartoon missed a major detail, that the girl was helped by a Hindu priest identified as Rahul Sharma. As reported earlier, the victim girl was scared and walking on the streets of Ujjain seeking help. She had injuries on her private parts and was bleeding.

She walked for around 8 km in the city seeking help but to no avail. Finally, when she reached near Dandi Ashram on the Badnagar road in the city, where Rahul Sharma offered her clothes and called for emergency medical service. He informed the police, who recovered the girl and took her to the hospital.

After the cartoon triggered outrage on social media, Sandeep Adhwaryu issued a ‘clarification’, saying that it was his personal cartoon and had nothing to do with Times of India, even though the cartoon clearly carried the heading: TOI- Line of no control. He claimed, “The presence of TOI logo in my previous post was inadvertent as I had forgotten to remove it from the standard format of the frame before posting.”

Posted on

เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี The Kidnapping Day วันลักพาตัว (ตอนล่าสุด)

 • เรื่องย่อ

เรื่องราวของโจรลักพาตัวสุดเงอะงะและเด็กสาวอัจฉริยะที่ต้องมาเกี่ยวข้องและร่วมมือกันในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด สถานการณ์ที่มีทั้งการหักมุมชวนลุ้นผสมผสานกับเสียงหัวเราะไปพร้อมกัน ตลอดเวลาที่ทั้งคู่ค้นหาความจริงเบื้องหลังเหตุลึกลับและการฆาตกรรม

 • เรื่องย่อรายตอน (ข้อมูลจาก Prime Video)

 • EP. 1 ออกอากาศวันที่ 13 กันยายน 2023

มยองจุน ตัดสินใจลักพาตัว โรฮี เด็กหญิง วัย 11 ปี เพื่อหาค่ารักษาพยาบาลของลูกสาว ตามข้อเสนอของอดีตภรรยา แต่ระหว่างที่เขาไปก่อเหตุ ปรากฏว่ามีใครบางคนหมดสติอยู่หน้ารถเขา พอไปดูหน้าก็พบว่าคือโรฮี เขาจึงพาเธอไปบ้าน เมื่อโรฮีฟื้นขึ้นมากลับจำอะไรไม่ได้เลย เขาจึงแสร้งว่าเธอพ่อของเธอ และพยายามติดต่อพ่อแม่ของโรฮี เพื่อเรียกค่าไถ่ แต่กลับติดต่อไม่ได้

 • EP. 2 ออกอากาศวันที่ 14 กันยายน 2023

มยองจุน ได้รู้ว่าพ่อแม่ของโรฮีได้ถูกฆาตกรรม ทำให้เขาไม่สามารถเรียกค่าไถ่และพาเด็กน้อยกลับไปคืนได้อีก ระหว่างที่เขาไปบ้านโรฮี ได้พบเห็นเงาทะมึนเข้ามาพาโรฮีที่ถูกทิ้งเอาไว้คนเดียว ขณะที่ซางยุนที่เข้ามาดูแลคดีนี้ก็ค้นพบว่าลูกสาวของพวกเขาหายตัวไป และเริ่มแกะรอยไล่ตามรอยของมยองจุน เพื่อไปหาโรฮีให้พบ

 • EP. 3 ออกอากาศวันที่ 20 กันยายน 2023

บัดนี้ โรฮี ได้ทราบแล้วว่า มยองจุน ไม่ใช่พ่อของเธอ แต่เป็นคนที่ลักพาตัวเธอมา โรฮีอยากจะกลับบ้านแต่เขาตัดสินใจจะพาเธอไปส่งที่สถานีตำรวจแทนและคิดจะมอบตัวหลังจากนั้น แต่ว่าในวินาทที่จะเข้าไป ความทรงจำบางอย่างที่หายไปของโรฮีได้กลับเข้ามา ทำให้เด็กน้อยมีภาวะช็อกไปชั่วขณะ ขณะที่ ซางยุน ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็ได้รู้ถึงอดีตที่ซ่อนของมยองจุน ที่เหมือนจะเป็นแค่เพียงโจรเงอะงะธรรมดา ๆ

 • EP. 4 ออกอากาศวันที่ 21 กันยายน 2023

มยองจุน กับ โรฮี ไปค้างคืนที่บ้าน ฮเยอึน ผู้วางแผนลักพาตัว โรฮีอึ้งเมื่อรู้ว่ามยองจุนตกลงกับฮเยอึนแล้วว่าเขาจะรับผิดชอบกับเรื่องลักพาตัวเองคนเดียวและมอบตัว โรฮีตามฮเยอึนที่น่าสงสัยไป ก่อนจะรู้เหตุผลในท้ายที่สุด ส่วนทางด้าน ซางยุน ไล่ตามมยองจุนและโรฮีที่หนีจากเมืองยองอิน มาจนถึงกรุงโซล ในที่สุดเขาก็ได้เผชิญหน้ากับโจรลักพาตัว อย่าง มยองจุน

 • EP. 5 ออกอากาศวันที่ 27 กันยายน 2023

มยองจุน กับ โรฮี ลืมขึ้นมาในบ้านพักตากอากาศของชเวจินแท พ่อของโรฮี มยองจุนได้รู้เรื่องการทดสอบสมองที่ชื่อ โครงการเด็กอัจฉริยะ ที่โรฮีเป็นส่วนหนึ่งด้วย มาจาก ดร.โมอึนซน ที่เพิ่งได้พบ โมอึนซนอยากจะปกป้องโรฮีที่เป็นเด็กทดลอง จึงได้พยายามแยกเธอให้ห่างจากมยองจุน ทางด้าน ซางยุน ก็ได้ขุดคดีเมื่อ 30 ปีก่อน เพื่อหาตัวคนร้ายคดีฆาตกรรม ผอ.โรงพยาบาลกับภรรยา จนได้ชื่อที่คาดไม่ถึงจากพยานคนหนึ่ง

 • EP. 6 ออกอากาศวันที่ 28 กันยายน 2023

โรฮี ได้หนีจาก โมอึนซน กับ โจเดน ก่อนจะถูกโจเดนจับตัวเอาไว้ที่ทุ่งต้นอ้อ แล้วพาตัวเธอกลับไปบ้านพักตากอากาศอีกครั้ง มยองจุน ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งที่เรือลักลอบคนเข้าเมืองกลางทะเล เขาเริ่มต่อสู้อย่างสุดชีวิตที่จะกลับเข้าฝั่งไปหาโรฮีอีกครั้ง ทางด้าน ซางยุน ที่ได้รับรู้ความทรงจำส่วนหนึ่งที่กลับมาของโรฮีจากมยองจุน ก็ได้ยินข่าวอันน่าตกใจว่าเกิดเหตุฆาตกรรมครั้งใหม่ ขณะที่เขากำลังไล่ตาม ซอลวอน พนักงานบริษัทกล้องวงจรปิดอยู่

 • EP. 7 ออกอากาศวันที่ 4 ตุลาคม 2023

เร็ว ๆ นี้

 • EP. 8 ออกอากาศวันที่ 5 ตุลาคม 2023

เร็ว ๆ นี้

 • นำแสดงโดย

 • ยุนคเยซัง รับบท คิมมยองจุน
 • พัคซองฮุน รับบท พัคซางยุน
 • ยูนา รับบท ชเวโรฮี
 • คิมชินรก รับบท ซอฮเยอึน
 • คิมซางโฮ รับบท พัคชอลวอน
 • ซอแจฮี รับบท โมอึนซน
 • คังยองซอก รับบท เจย์เดน
 • จอนกวังจิน รับบท ชเวจินแท

เรตติ้งละคร

วันที่ออกอากาศ ตอนที่ เรตติ้งจาก Nielsen Korea
ทั่วประเทศ กรุงโซลและปริมณฑล
13 กันยายน 2023 1 1.8% 1.8%
14 กันยายน 2023 2 1.4% 1.4%
20 กันยายน 2023 3 3.1% 2.7%
21 กันยายน 2023 4 3.6% 3.4%
27 กันยายน 2023 5 3.5% 3.4%
28 กันยายน 2023 6 3.2% 3.5%
4 ตุลาคม 2023 7    
5 ตุลาคม 2023 8    
11 ตุลาคม 2023 9    
12 ตุลาคม 2023 10    
18 ตุลาคม 2023 11    
19 ตุลาคม 2023 12    

————————————-

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทรูไอดีสามารถเข้าไปได้ที่ TrueID Help Center เป็นช่องทางใหม่ที่ให้ข้อมูลและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับทรูไอดี คลิกเลย >> https://bit.ly/3xEgdAa

Posted on

Horoscope Today: September 30, 2023 | Vogue India

You re on journey. You re on journey towrs wholeness, Aries, n sometimes, this journey requires you to confront the rkness within. Fce the shows, wil one. Fce the show of isoltion knowing tht seprtion is but n illusion. There’s nothing you cnnot overcome with the help of open n honest communiction. Turus, your soulscope for toy is guie by The Str. It signifies time of heling n renewe optimism in mtters of the hert. Just s the str illumintes the rkest night, your romntic life is poise for renissnce. Ol wouns n misunerstnings will be mene, pving the wy for emotionl hrmony. So, open your hert n welcome the energy of renewl. The chemistry is off the chrts, n there’s no two wys bout tht, Aqurius! But, how much o you relly know bout ‘the other’? We’re not sying you must tke your reltionship to the next level or commit to something you’re not quite rey for. We’re simply remining you tht if you’re feeling sprk, it’s goo ie to explore the potentil of wht you cn co-crete together! Yes, you will hve to confront your own fers in the process. Yes, you will hve to she the lyers tht re keeping you from showing up s your most uthentic self. Allow yourself to be seen, Wter Berer. You re worthy of being love just s you re.

 

So, wht oes the y he hve in store for the rest of the signs? Let’s fin out. Remember, these re guince-bse soulscopes tht cn be re ccoring to your sun, moon, n rising. Pick wht resontes with you the most! 

Aries Horoscope Toy: September 0, 0

You re on journey. You re on journey towrs wholeness, Aries, n sometimes, this journey requires you to confront the rkness within. Fce the shows, wil one. Fce the show of isoltion knowing tht seprtion is but n illusion. There’s nothing you cnnot overcome with the help of open n honest communiction. This is your reminer to llow yourself to be seen n her by the other, no mtter how vulnerble this mkes you feel initilly.

Cosmic tip: Do the work. Fce your shows with brve hert. Look beyon the illusion of seprteness.

Turus Horoscope Toy: September 0, 0

Turus, your soulscope for toy is guie by The Str. It signifies time of heling n renewe optimism in mtters of the hert. Just s the str illumintes the rkest night, your romntic life is poise for renissnce. Ol wouns n misunerstnings will be mene, pving the wy for emotionl hrmony. Open your hert n welcome the energy of renewl, wil one. At the sme time, remember tht your reltionship with yourself is the most importnt reltionship you will ever hve. So, contemplte wht it mens to mke yourself feel seen, her, n witnesse. Do wht it tkes to mke yourself feel specil, now n in every moment.

Cosmic Tip: Renewl is mjor theme for you uner the spell of this luntion.

Gemini Horoscope Toy: September 0, 0

Introspection is mjor theme for you right now. While emotionl isppointment my ly hevy, remember this is perio of reflection too. Rther thn welling on wht’s lost, focus on wht remins n the lessons lerne. Give your reltionships time to hel n evolve. By cultivting ptience, you’ll iscover tht new opportunities for emotionl growth wit. As someone wise once si, “Love is like river, never-ening, constntly flowing, n with ptience, it cn crve the most beutiful pth through the toughest terrin.” Embrce this wisom, n let your life bloom new.

Cosmic Tip: Ptience, wil one.

Cncer Horoscope Toy: September 0, 0

Cncer, this is time of contempltion for you, time of turning your gze inwr, time of bringing the gift of cceptnce to the tble n cknowleging the blessings you my hve overlooke in the recent pst. If things on the interpersonl front seem wry, it’s becuse there re certin lessons tht you re being clle to lern right now. Give yourself the permission to feel wht you hve suppresse over the yers. Give yourself the permission to witness tht which is yerning to be witnesse by you, beutiful. You re sfe. You re hel. You re protecte.

Cosmic Tip: Witness tht which is yerning to be witnesse by you.

Leo Horoscope Toy: September 0, 0

Right now, you’re being encourge to get runk n isorerly on the sweet elixir of self-love, Leo. To give yourself tht which you esire from other people. To witness yourself in wy tht you yern to be witnesse by those roun. *This* is the secret, wil one. This is the secret to strengthening the mgnetic fiel roun you *n* clling in the love n bunnce you truly esire n eserve. As such, you’re lso being encourge to tke cre of your helth. To become wre of the signs your boy is giving you t the moment n to consult heler/meicl prctitioner if require.

Cosmic tip: Prioritise *you*. Prioritise your well-being.

Virgo Horoscope Toy: September 0, 0

Contemplte these mgicl wors by Rumi s you bsk uner the glow of l lun in her fullness: “Two souls re sometimes crete together n in love before they’re born.” Consier wht’s being offere to you right now s n invittion to ive eeper into the ocen of intimcy, to experience the ivine union you hve been clling into your universe for some time now. For single Virgo, this luntion is bringing with itself the reminer tht courge n conviction re your superpowers. You know wht you re here to o. You know wht you wnt to crete for yourself in this lifetime. Now go forth n conquer! The obstcles tht once stoo in your pth re now being clere by the mysterious forces bove.

Cosmic Tip: Here’s to tht ivine soulmte connection you’ve been clling into your universe for some time now!

Libr Horoscope Toy: September 0, 0

Libr, if you’ve been in n on-gin-off-gin kin of situtionship with someone, one tht feels exhusting to the core, this is your reminer to prioritise yourself n to prioritise self-growth. We’re not mking them the villin in your story. We’re simply remining you tht nything tht rins your reserves is not worthy of your time n energy right now. As for couple Venusins who’ve been putting their nees on the bckburner for the other, this luntion is bringing with itself the reminer tht it’s time for you to cll your power bck. Journl prompt: how cn I be my most uthentic self whilst holing spce for the spce we hve crete together? In silence you will fin your nswers.

Cosmic Tip: Prioritise self-growth.

Scorpio Horoscope Toy: September 0, 0

It’s hppening, Scorpio! Your rems n esires re tking tngible form, n your externl relity is chnging with you. Feel the butterflies in your belly, but on’t let them eter you from mking those bol moves. Wht’s more, you’ve got Ly Luck by your sie n she’s sening n extr helping of goo juju towrs your romntic life. If you n your belove hve been seprte by the se, prepre to buil life together soon. Single Scorpios, keep n eye out for those serenipitous encounters. Love hs wy of fining us when we ren’t looking!

Cosmic tip: You’re on the brink of chnge

Sgittrius Horoscope Toy: September 0, 0

This is moment for self-reflection, chnce to revisit the beginning of your journey together s couple n buil stronger fountion. Fill the crcks tht might hve ppere over time, so tht you cn move into spce of wholeness. At the sme time, introspect on your nees, wnts n esires so you cn express the sme to the other in n open n honest mnner. There’s no chllenge you cnnot overcome s long s you’re plying for the sme tem, Sgittrius. Single Archers re being remine of these golen wors by Rumi: “Lovers on’t finlly meet somewhere. They’re in ech other ll long.” PS: This is the time to trust the stirrings of your hert n where they re leing you towrs!

Cosmic Tip: Trust the stirrings of your hert, wil one.

Cpricorn Horoscope Toy: September 0, 0

How eep is your love, Cpricorn? Toy, you’re being remine tht the fountion of your reltionships, like everything else in life, is built overtime. So, put in the work require. Show up for yourself n the other in wy tht you feel clle to. Something tells us you will grow from strength to strength, beutiful! This chpter of your life isn’t just bout ‘the other(s)’, though. Your reltionship with yourself is the most importnt reltionship you will hve, n tht’s the reltionship you’re being ske to invest into. Ten to your gren. Fill your own cup. Remember, we cnnot truly show up for others unless we lern to hol spce for ourselves first.

Cosmic tip: Discover your own epths.

Aqurius Horoscope Toy: September 0, 0

The chemistry is off the chrts, n there’s no two wys bout tht, Aqurius! But, how much o you relly know bout ‘the other’? We’re not sying you must tke your reltionship to the next level or commit to something you’re not quite rey for. We’re simply remining you tht if you’re feeling sprk, it’s goo ie to explore the potentil of wht you cn co-crete together! Yes, you will hve to confront your own fers in the process. Yes, you will hve to she the lyers tht re keeping you from showing up s your most uthentic self. Allow yourself to be seen, beutiful one. You re worthy of being love just s you re.

Cosmic tip: If you’re feeling sprk, give yourself the permission to explore wht this connection mens to you!

Pisces Horoscope Toy: September 0, 0

 “Let yourself be silently rwn by the strnge pull of wht you relly love. It will not le you stry.” Toy, you’re being clle to contemplte these golen wors by Rumi s you sip on your morning chi. Wht ignites your inner fire, Pisces? Wht wkens the song of your soul? L lun in her fullness is encourging you to get in lignment with your pth n purpose s you relese the fers tht re keeping you from stepping into your power. It’s time to unlesh your highest potentil! It’s time to show up s the bolest n brightest version of yourself, wil one!

Cosmic tip: The universe is holing spce for you to step into your power.

Posted on

Kolkata Metro starts ‘infotainment on wheels’ for commuters, shows cartoon

Kolkata ,UPDATED: Sep 29, 2023 23:49 IST

Kolkata Metro has started displaying cartoon shows inside the Medha rake of Kolkata’s North-South metro line starting Friday. Now, the display screens will not only show station names and route maps but also present a variety of infotainment materials such as cartoon shows to the commuters.

According to the Kolkata Metro rail authority, this passenger-friendly initiative is aimed at breaking the monotony of daily travel and making the metro journey more enjoyable.

The response from commuters on the first day was overwhelmingly positive, with many praising the Metro Railway authorities for this novel idea. Parents of students who regularly commute via the North-South Metro have particularly appreciated this initiative, authorities claimed.

Expressing enthusiasm about the new project, Kolkata Metro Chief Public Relations Officer Koushik Mitra said, “Such an innovative initiative, the first of its kind in Kolkata Metro, would make the journey of kids to home entertaining as they would get the opportunity from their packed schedule to spend some time with Tom & Jerry on the way back homes from schools. It would also help the adults to soothe their frayed nerves.”

Published On:

Sep 29, 2023

Posted on

ดุดันไม่เกรงใจใคร “ลีเดีย” ขึ้นป้ายบิลบอร์ดส่งข้อความให้ “แมทธิว” ทำหมันด้วย

Hamburger